Tjänster

Trädgårdsrådgivning på plats

För att komma igång med att förverkliga sina idéer i trädgården kan det vara bra att få pröva och diskutera igenom dem på plats. Rådgivningen sker på plats i er trädgård där ni har tänkt igenom innan vad ni vill ha hjälp med. Utifrån era önskemål och platsens förutsättningar diskuterar vi lösningar och ger nya infallsvinklar på vad som kan göras och vad som kan förbättras. Målsättningen är att ge inspiration, nya idéer och konkreta råd för att komma vidare. Det kan gälla såväl för små förändringar av en liten del av trädgården som för större och genomgripande förändringar av hela trädgårdar. För många räcker det här rådgivningsbesöket men det kan också ligga till grund för vidare arbeten som en idéskiss eller en omgestaltning av trädgården. 

Idéskiss

En idéskiss är en ritning som visar trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Den visar utformningen av olika funktioner som uteplatser, gångar, köksland och var träd, buskar och planteringar är lämpliga att placeras. Målsättningen är att visa hur trädgården kan förbättras och utformas i stora drag.

Uppdraget inleds med ett första besök på plats där vi tillsammans går igenom vad ni vill ha hjälp med. Utifrån en tomtkarta gör jag sedan en skiss. Materialet presenteras som en ritning i lämplig skala, t ex 1:200. 

Trädgårdsritning

Idéskissen kan sedan utgöra en grund för ett fortsatt arbete med en mer detaljerad trädgårdsritning där växtlistor, planteringsanvisningar och material ingår.

Kontakta mig för offert.

Projektledning

Vi hjälper dig att förverkliga din trädgårdsdrömmar från idé till färdig trädgård.  Att förnya den äldre trädgården med varsamhet eller att skapa en ny i äldre stil med  lyhördhet och känsla för platsen är vår specialitet. Vi är gärna med i hela processen – från idé till praktisk utformning och beställning av växter till plantering, Vi kan även erbjuda skötsel av den färdiga trädgården om så önskas.

Trädgårdsföreläsning

Jag tycker att kunskapsförmedling är viktigt och håller ofta föredrag om äldre trädgårdar för trädgårdssällskap och olika föreningar. Hör gärna av dig om du vill att jag kommer och medverkar!