Projekt

Carl Eldhs ateljémuseum

Varsam förnyelse av trädgården tillhörande byggnadsminnet Carl Eldhs ateljémuseum. Utformning av nya planteringar med tidstypiska växter.

Villa Gransäter, Värmdö

Utformning av vårdprogram och åtgärdsförslag för hela parken vid det byggnadsminnesförklarade sommarnöjet i Stockholms innerskärgård. Projektledning av restaurering och förnyelse av stora perennplanteringar och köksträdgården med tidstypiskt växtmaterial.

Herrgård i Stockholmsområdet

Projektledning för restaureringen av trädgården. Nya murar, trappor, terrasser, planteringar och allé.

Villa Tallom, Stocksund

Utformning av vårdprogram och åtgärdsförslag för trädgården tillhörande arkitekt Lars Israel Wahlmans egen villa, idag förklarat som byggnadsminne.

Penningby slott, Norrtälje

Vårdprogram och åtgärdsförslag för parken vid byggnadsminnet Penningby slott.

Villa Gustafshäll, Nacka

Utformning av vårdprogram och åtgärdsförslag för trädgården tillhörande det byggnadsminnesförklarade sommarnöjet Villa Gustafshäll.

Köksträdgård vid fyren Svenska Högarna

Förslag till förnyelse av köksträdgården vid fyren Svenska Högarna.

Ängsö slott, Västmanland

Trädgårdsantikvarisk expertis i pågående rekonstruktionsprojekt av slottsparken.

Privatträdgård Bromma

Utformning av en liten trädgård.