Projekt

Carl Eldhs ateljémuseum

Varsam förnyelse av trädgården tillhörande byggnadsminnet Carl Eldhs ateljémuseum.

Villa Gransäter, Värmdö

Utformning av vårdprogram och åtgärdsförslag för hela parken vid det byggnadsminnesförklarade sommarnöjet i Stockholms innerskärgård. Restaureringsförslag och arbetsledning vid restaurering och förnyelse av stora perennplanteringar och köksträdgård.

Herrgård i Stockholmsområdet

Utformning av omgestaltningsförslag för hela trädgården och praktiskt genomförande.

Villa Tallom, Stocksund

Utformning av vårdprogram och åtgärdsförslag för trädgården tillhörande arkitekt Lars Israel Wahlmans egen villa, idag förklarat som byggnadsminne.

Penningby slott, Norrtälje

Vårdprogram och åtgärdsförslag för parken vid byggnadsminnet Penningby slott.

Villa Gustafshäll, Nacka

Utformning av vårdprogram och åtgärdsförslag för trädgården tillhörande det byggnadsminnesförklarade sommarnöjet Villa Gustafshäll.

Köksträdgård vid fyren Svenska Högarna

Förslag till förnyelse av köksträdgården vid fyren Svenska Högarna.

Ängsö slott, Västmanland

Trädgårdsantikvarisk expertis i pågående rekonstruktionsprojekt av slottsparken.

Privatträdgård Bromma

Utformning av en liten trädgård.