Tjänster

Trädgårdsrådgivning på plats

För att komma igång med att förverkliga sina idéer i trädgården kan det vara bra att få pröva och diskutera igenom dem på plats. Ett möte där ni har tänkt igenom vad ni vill ha hjälp med och där jag utifrån era önskemål och platsens förutsättningar kommer med råd och nya infallsvinklar på vad som kan göras och vad man ska tänka på. Målsättningen är att ge inspiration, nya idéer och konkreta råd för att komma vidare. Det kan gälla såväl för små förändringar av en liten del av trädgården som för större och genomgripande arbeten av hela trädgårdar.

Idéskiss

En idéskiss är en ritning som visar trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Den visar utformningen av olika funktioner som uteplatser, gångar, köksland och var träd, buskar och planteringar är lämpliga att placeras. Den visar inte detaljerade växtförslag eller detaljerade materialval för hårdgjorda ytor. Målsättningen är att visa hur trädgården kan förändras och utformas i stora drag.

Uppdraget inleds med ett första besök på plats där vi tillsammans går igenom vad ni vill ha hjälp med. Utifrån en tomtkarta gör jag sedan en skiss. Materialet presenteras som en ritning i skala 1:200. En revideringsritning ingår i priset liksom ett avstämningsmöte där vi går igenom idéskissen tillsammans.

Idéskissen kan också utgöra en grund för ett fortsatt arbete med en mer detaljerad trädgårdsritning där växtlistor, planteringsanvisningar och material ingår.

Trädgårdsritning

Kontakta mig för offert

Trädgårdsföreläsning

Jag tycker att kunskapsförmedling är viktigt och håller ofta föredrag om äldre trädgårdar för trädgårdssällskap och liknande föreningar. Hör gärna av dig om du vill att jag kommer och medverkar!