Byggnadsvårdsläger Löwenströmska trädgården i Vaxholm

26 mars, 2012 Av av admin

Historik

Löwenströmska Trädgården är en av tre privatägda trädgårdar i Sverige som är byggnadsminnesförklarade. Den är en unik representant för de stadsträdgårdar som i äldre tider funnits inne i städerna. Här har bedrivits odling sedan mitten av 1700-talet och trädgårdens omfattning och utseende är i stort sett oförändrat sedan dess. Känt är att det sedan 1839 bott trädgårdsmästare i huset då stadens förste trädgårdsmästare köpte tomten och använde den för odling av frukt och grönsaker. Familjen Löwenström, som ägt fastigheten under en stor del av 1900-talet, har haft den uppodlad ända in på 1990-talet. Idag är trädgården i ett ganska igenväxt skick och behöver all uppmärksamhet och omsorg den kan få. Det måste ske innan alla spår av dess historia är borta. Vi ska tillsammans med lägerdeltagarna börja ett spännande detektivarbete att varsamt väcka trädgården ur sin törnrosasömn!

Arbetsmoment

Som deltagare får du vara med om att kartlägga trädgårdens historia genom utgrävning och inventering.   Vi kommer att föra en ständig diskussion om äldre trädgårdsväxter och ålderdomlig trädgårdsodling.

Kvällsaktiviteter och utflykter

Föreläsningar om trädgårdshistoria och äldre trädgårdsväxter, trädgårdsarkeologi, trädvård och hamling. Utflykter: Stadsvandring inklusive Kastellet, Visning av Bogesunds Slott och trädgårdsutflykter.

Mat och logi

Övernattning ordnas på Bogesunds Slotts Vandrarhem som ligger 4 km från lägerplatsen. En badsjö finns i närheten. En del av matlagningen står lägerdeltagarna själva för.

Lägerledare

Ulrika Rydh, trädgårdsantikvarie. Tillsammans med trädgårdsmästare Monica Dellborg kommer hon också att handleda lägerdeltagarna.

Till anmälningsformuläret

pdf Löwenströmska2012.pdf