Hem

Hus och Grönska är företaget som arbetar med det byggda och det gröna kulturarvet.

Vi vänder oss både till privatpersoner och fastighetsägare som vill renovera med varsamhet och förnya med respekt för det befintliga.

Företagets tanke är att arbeta med helheten – byggnaden och den omgivande gröna miljön är skapade i samklang med varandra.

Med trädgårdshistorisk och byggnadsantikvarisk kunskap hjälper vi dig att skapa en harmonisk miljö.

Med hjälp av vårt breda kontaktnät kan vi erbjuda helhetslösningar med allt från anläggningsarbeten till växtbeställning och skötsel.